Bli medlem i ACMP!

Varför ska du vara medlem i ACMP?

ACMP Collaboration

ACMP är det enda internationella forumet för professionellt verksamma inom förändringsledning. Att vara medlem ger dig både möjlighet att bidra till professionens utveckling och att få mycket tillbaka, ur flera olika perspektiv:

DIN EGEN UTVECKLING:

 • Utöka ditt nätverk och träffa personer med samma intresse för Change Management som du själv
 • Utveckla din yrkesmässiga kompetens inom Change Management genom nätverket och medlemsaktiviteter, exempelvis genom genomgångar av praktikfall och andra sätt att dela erfenheter
 • Utveckla dig själv som person genom nätverket och medlemsaktiviteter exempelvis genom nätverksmöten med personer med andra perspektiv på Change Management än du själv

DIN FORMELLA KOMPETENS:

 • Möjlighet att associera dig som medlem i det största globalt nätverket rörande Change Management
 • Möjlighet att certifiera dig inom en globalt vedertagen standard för Change Management
 • Får tillgång till det senaste trenderna och rönen både globalt och lokalt rörande Change Management

TILLGÅNG TILL STÖD, MODELLER OCH VERKTYG:

 • Tillgång till ACMPs globala standard för Change Management
 • Möjlighet att få stöd i angrepssätt/metod rörande uppdrag/initiativ inom Change Management
 • Tillgång till ACMPs nätverk av kvalificerade yrkesmän/kvinnor
 • Tillgång till ”Members Only” webinarier, artiklar, tips och diskussionsforum

Förnya ditt medlemskap!

Använd denna länk.

Håll dina medlemsuppgifter aktuella!

Om du behöver ändra dina medlemsuppgifter (t ex om du har ny mailadress) så gör du det på moderorganisationens webbplats (kräver inloggning) under ”My ACMP Profile” > ”Manage Profile” > ”Edit Bio”.

För att bli medlem i ACMP globalt och ACMP Sweden gör man så här:

 • Gå till http://www.acmpglobal.org/
 • Klicka på ”MEMBERSHIP” och ”JOIN NOW” i toppmenyn
 • Välj ”Non North America” längs ner på sidan
 • Skriv in det user ID du vill använda och ditt för- och efternamn
 • Välj ”1 – Non North America – $119.00” och klicka på ”Continue with the selected membership
 • Ange övriga uppgifter i din profil, och betalningsinformation, och klicka på ”Submit
 • Klicka på ”CHAPTERS” och ”JOIN A CHAPTER” i toppmenyn
 • Klicka på ”ACMP Sweden…” långt ner på sidan och följ instruktionen

Nu är du medlem både i ACMP Globalt och i den svenska avdelningen!

Och glöm inte att gå med i LinkedIn-gruppen också!