Välkommen på World Café den 24 april!

Vi försöker variera inte bara innehållet utan även upplägget för ACMP-möten för att tillgodose så många önskemål som möjligt. Ibland är det ”föredrag” och ibland ett utbyte som alla kan delta i aktivt.

Den 24 april är det dags för nästa möte, där vi ska dra nytta av allas kunskaper och erfarenheter genom ett World Café-upplägg (läs mer om World café här). Vi kommer att lägga upp mötet på ett sådant sätt att man aktivt kan delta även på distans.

Vi har inte haft svårt att hitta tänkbara ämnen utan tvärtom haft svårt att välja, så vi tänkte låta er som vill delta påverka vad vi ska diskutera. När du anmäler dig ber vi dig därför också ange vilka ämnen du är mest intresserad av att diskutera. Vi kommer sedan att välja bland dem.

Läs mer och anmäl dig HÄR!

VÄLKOMMEN!!!

Annonser

ACMP Nyhetsbrev Februari 2019

Newsletter
snödropp.jpg

Välkomna till 2019 års första nyhetsbrev som, likt snödropparna på bilden, vill visa på en spirande verksamhet i ACMP Sweden!

På årsmötet den 11 februari fick vi en styrelse med en bra blandning av nya och gamla ledamöter och – bäst av allt – kom det fram många goda idéer om den kommande verksamheten. 2019 ser ut att bli ett spännande år för ACMP!

Vi önskar er en trevlig läsning!

Styrelsen


Innehåll

 • Kalendarium
 • Nya medlemmar
 • Årsmötet 11 februari
 • Ämnen för kommande möten
 • Engage the Conversation
 • Utvecklingsarbetet i ACMP
 • Vad händer i ACMP-världen utanför Sverige?
 • Change Management 2019 i Orlando
 • Ökad exponering på LinkedIn
 • Kommande och tidigare webinarier
 • Lästips
 • Bidra med egna lästips!!
 • Matnyttigt innehåll på medlemssidorna!
Läs mer

Årsmötet 2019

Tack till er som deltog på gårdagens årsmöte, och ett speciellt tack till Joakim Liljekvist för sin presentation av Arbetsförmedlingens hantering av sin förändringsportfölj, och till Maria Widström för sitt grupparbete om problemformuleringar för Högskolespåret!

Joakims presentation finns på våra Medlemssidor, och en sammanfattning av Marias grupparbete kommer också snart att läggas ut där.

Där finns också beskrivet de idéer som kom fram om vad vi ska ägna oss åt under 2019. Läs och låt dig inspireras – och kom med egna inspel!

Årsmötesprotokollet läggs ut så snart det är justerat.

Ett stort VÄLKOMNA till våra nya styrelsemedlemmar Hans Tabbers, Joakim Liljekvist och Åsa Suomalainen:

Välkomna

och ett stort TACK till de avgående Gustav Rönne, Helena Werner och Karin Holmberg!

TACK

Den nyvalda styrelsen ser alltså ut så här:

David Melin Högrell, Ordförande
Ulrica Häll, Sekreterare
Åsa Suomalainen, Kassör
Malin Grahn, Ledamot
Joakim Liljekvist, Ledamot
Carina Persson, Ledamot
Hans Tabbers, Ledamot

Helena Werner, Revisor
Mats Areblad, Revisorssuppleant
Maria Widström, Valberedning

Avslutningsvis: Glöm inte bort att det finns möjlighet för alla medlemmar att delta i arbetet även om man inte har tid för en styrelsepost! Kommunikation, medlemsrekrytering och – naturligtvis – medlemsmöten är bara några exempel på områden där vi kan bli ännu bättre om många hjälper till.

Hör av er till någon i styrelsen eller direkt till acmpsweden@gmail.com !

Valberedningens förslag

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

David Melin Högrell Ordförande
Malin Grahn Ledamot
Ulrica Häll Ledamot
Joakim Liljekvist Ledamot
Carina Persson Ledamot
Åsa Suomalainen Ledamot
Hans Tabbers Ledamot

Helena Werner revisor
Maria Widström valberedning

Förutom posten som ordförande och rollerna som revisor och revisorssuppleant så konstituerar styrelsen övriga poster internt. 

Medlemsmöte 11/2: Årsmöte, gästföreläsning och utvecklingsspår!

årsmöte

Nu är det dags för årets första medlemsmöte i ACMP Sweden.

På agendan:

 • Årsmöte och planering för 2019
 • Gästföreläsning om hur Arbetsförmedlingen hanterar sin förändringsportfölj
 • Grupparbete om samarbete med högskolor och universitet

Läs mer på anmälningssidan. Anmäl dig SENAST 7 februari!

Om du är intresserad av ett djupare engagemang i föreningen, antingen genom att delta i styrelsearbetet eller på något annat sätt, kontakta valberedningen genom att maila till Maria Widström.

Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast den 31 januari 2019 genom att maila dem till acmpsweden@gmail.com .

Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut på anmälningssidan i god tid före mötet.

Välkomna!!!

ACMP Nyhetsbrev December 2018

Newsletter

christmas-decorations-1816478_1920

Välkomna till 2018 års sista nyhetsbrev som, förutom en årshälsning och framåtblick från oss i styrelsen, också bland mycket annat innehåller en rapport från det senaste medlemsmötet samt information från vår moderorganisation ACMP Global och många lästips inför de kommande helgerna.

Vi önskar er en trevlig läsning,

Styrelsen


Innehåll

  • Kalendarium
  • Årshälsning från styrelsen
  • Medlemsmötet 26 november
  • Engage the Conversation
  • Utvecklingsarbetet i ACMP Global
  • Change Management 2019
  • Ökad exponering på LinkedIn
  • Kommande och tidigare webinarier
  • Lästips
  • Bidra med egna lästips!!
  • Matnyttigt innehåll på medlemssidorna!
  • GDPR

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte 26 november – Hur skapar vi bestående förändringar?

Bestående förändring

Ta chansen att fördjupa din kompetens tillsammans med likasinnade!

När vi har medlemsträffar är det ofta dialoger och erfarenhetsutbyten som värderas högst av deltagarna.

Årets sista medlemsträff har vi därför tänkt ägna åt att fördjupa oss inom ett delområde i förändringsledning, nämligen Sustainment, d.v.s. hur skapar vi bestående förändringar?

När projektet stänger och går hem, den första lanseringen har lyckats och pengarna börjar ta slut, då börjar det stora arbetet med att bibehålla det nya arbetssättet.

Vi kommer att diskutera den här frågan ur olika perspektiv, bl. a. vanliga hinder för att bibehålla förändring, hantering av motstånd på kort och lång sikt, viktiga framgångsfaktorer och utbyta våra egna erfarenheter på detta tema.

Läs mer och anmäl dig HÄR senast 21 november!!

ACMP Nyhetsbrev Oktober 2018

Newsletter

Välkomna tillbaka till höstens andra nyhetsbrev från ACMP Sweden!

autumn-leaves-13016839608be

I detta nummer kan ni läsa om det utvecklingsarbete som vår moderorganisation nu drar igång, om de bägge senaste medlemsmötena, om det kommande novembermötet, och om nya webinarier och uppdaterade lästips!


Vi vill också passa på att be alla medlemmar om input till den verksamhetsplanering för 2019 som styrelsen snart drar igång!

Vad tycker ni fungerar bra? Vad kan bli bättre? Vad tycker ni vi ska ägna oss åt nästa år?

Skicka ett mail till styrelsen med era tankar och idéer – vi blir bara så bra som våra medlemmar vill!


Reservera också 26 november för årets sista medlemsmöte!

november 26


Om du har tips på innehåll – läsning, webinarier, eller annat att inkludera i kommande utgåvor eller på våra medlemssidor så hör av dig till oss!

Vi önskar er en trevlig läsning och varmt välkomna till mötet 26 november!

Styrelsen


Innehåll

  • Kalendarium
  • Utvecklingsarbetet i ACMP Global
  • ACMP 2018 Annual Member Meeting
  • Change Management 2019
  • Medlemsmötet 6 september
  • Medlemsmötet 9 oktober
  • Utvecklingsspåren
  • Ökad exponering på LinkedIn
  • Kommande och tidigare webinarier
  • Lästips
  • Bidra med egna lästips!!
  • Matnyttigt innehåll på medlemssidorna!
  • CCMP-nytt
  • GDPR

Läs mer